YourVietnamExpert là một đơn vị thuộc tập đoàn Saigon Business Corporation Pte Ltd (SBC), đăng ký kinh doanh tại Singapore năm 1994. Với sứ mệnh hỗ trợ nhu cầu giao dịch kinh doanh ngày càng tăng giữa Singapore và Việt Nam, Saigon Business Corporation Pte Ltd đã dần lớn mạnh và phát triển mạnh mẽ từ một công ty cung cấp dịch vụ biên phiên dịch tiếng Việt thành một nhà cung cấp chuyên nghiệp các dịch vụ hỗ trợ thương thuyết kinh doanh, thích nghi văn hóa và tổ chức lữ hành. Từ năm 2014, Saigon Business Corporation Pte Ltd có tên gọi là SBI Training Solutions. 

Trang Blog nầy có sứ mệnh giới thiệu chương trình của Viện Vietnam Hoc Institute (VHI Geneva), một dự án của Liên Đoàn Giáo chức Vietnam toàn cầu VNTU International,  trụ sở tại Geneva Thụy sĩ.